MERRY CHRISTMAS, MR. LAWRENCE

2019-04-18T14:20:33+07:00Categories: fiction, ประวัติศาสตร์, สงคราม, สังคม|Tags: , , |

"พวกเขาล้วนเป็นชายผู้มีเกียรติ แต่มนุษย์เราต้องกระทำการใดบ้างเล่าในนามของเกียรติยศนั้น?" เรื่องราวความสัมพันธ์รัก ชัง คั่งแค้น ระหว่างผู้พันแจ็ค (เดวิด โบวี) ทหารอังกฤษหัวขบถในค่ายเชลยปี [...]