KUSAMA: INFINITY

80 นาที / สหรัฐอเมริกา / 2018 / กำกับ: เฮทเธอร์ เลนซ์ 1h 20min / US / 2018 / Director: Heather Lenz

“คุณป้าลายจุด” คือฉายาที่เรามักใช้เรียก ยาโยอิ คุซามา ศิลปินหญิงญี่ปุ่นตัวแม่ผู้สร้างนามระบือลือลั่นด้วยผลงาน “ลายจุด” อันแสนจัดจ้าน หนังย้อนเล่าเรื่องของเธอนับตั้งแต่วัยเด็กที่เติบโตมาในครอบครัวหัวโบราณ, การตัดสินใจย้ายไปไล่ล่าความฝันในอเมริกาหลังสงครามโลกครั้งที่สอง (ที่ซึ่งเธอกับแอนดี้ วอร์ฮอลแข่งกันแย่งความสนใจจากสื่อ), ความมุ่งมั่นส่วนตัวซึ่งทำให้เธอก้าวสู่เวทีศิลปะระดับโลกได้สำเร็จ และชีวิตในปัจจุบันกับวัยกว่า 80 ที่เธออาศัยอยู่ในสถานบำบัดจิตแต่ยังคงสร้างสรรค์ผลงานโดดเด่นอย่างต่อเนื่อง

KUSAMA Princess of Polka Dots explores artist Yayoi Kusama’s journey from a conservative upbringing in Japan to her brush with fame in America during the 1960s (where she rivaled Andy Warhol for press attention) and concludes with the international fame she has finally achieved within the art world. Now in her 80s, Kusama has spent the last 30 years living in a mental institution in Japan.

Share on facebook
Share on twitter
more