Tag: Alexandre Mourot

Let the Child Be the Guide

การศึกษาแบบไหนกันแน่ที่มนุษย์เราควรได้รับ? โรงเรียนแบบไหนกันแน่ที่เราอยากให้ลูกหลานเราได้ไป? นี่คือคำถามที่ดังขึ้นทุกขณะในใจผู้เป็นพ่อแม่ทั่วโลก เพื่อจะหาคำตอบให้แก่คำถามนั้น ผู้กำกับพาตัวเองเข้าไปสังเกตการเรียนรู้และเติบโตของเด็กอนุบาลหลายรุ่นในโรงเรียน