POVERTY, INC.

2018-12-27T17:02:41+07:00Categories: our films, สังคม|Tags: , , |

สารคดีเจ็บปวดชวนวิพากษ์ด้านที่มองไม่เห็นของการทำความดีผ่านแนวคิด "ช่วยเหลือชาติกำลังพัฒนา" ของเหล่าประเทศร่ำรวย