INVENTING TOMORROW

2020-03-12T17:44:10+07:00Categories: our films, การศึกษา, สิ่งแวดล้อม|Tags: , , |

พบนักสร้างนวัตกรรมวัยเยาว์จากหลายประเทศทั่วโลกผู้มุ่งมั่นใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมที่กำลังคุกคามชีวิตและชุมชนของพวกเขา