Tag: เทคโนโลยี

Robolove

เมื่อมนุษย์ไม่อาจมีชีวิตโดยปฏิเสธเทคโนโลยีได้ แล้วเราจะรับได้ไหมหากวันหนึ่งโลกเต็มไปด้วยหุ่นยนต์ที่สามารถพูด แสดงออก และอาจถึงขั้นมีความคิดความรู้สึกได้เท่ามนุษย์ด้วย?

Bugs

ทีมงาน “นอร์ดิกฟู้ดแล็บ” จับมือกับเชฟและนักวิจัยออกเดินทางสำรวจความเห็นของผู้คนทั่วโลกที่บริโภคแมลงเป็นประจำอยู่แล้ว และด้านดีด้านร้ายของการพัฒนามันให้กลายเป็นอุตสาหกรรมอาหารชนิดใหม่