Tag: เดินทางโดยสวัสดิภาพ
3

เดินทางโดยสวัสดิภาพ (Marriage and Burden)

“ฟ้า” เด็กสาวที่เติบโตมาท่ามกลางความแตกต่างทางศาสนากับครอบครัว เริ่มตั้งคำถามกับความสัมพันธ์ว่า แท้จริงแล้วเราคือครอบครัว หรือเป็นเพียงผู้อยู่อาศัยร่วมกัน

Read More »