GLEASON

บันทึกโมงยามของชายผู้ใช้เวลาที่เหลืออยู่หลังป่วยด้วยโรค ALS ไปกับ “ความรัก” และ “การใช้ชีวิต”

COLLECTIVE

จากเหตุการณ์เพลิงไหม้ในคลับ สู่การเปิดโปงความฉ้อฉลครั้งมโหฬารของระบบสาธารณสุขและรัฐบาล ที่เดิมพันด้วยชีวิตของประชาชนและจริยธรรมของ “สื่อมวลชน”

Ask Dr. Ruth

ชีวิตอันแสนมหัศจรรย์ของ ดร.รูธ เวสต์ไฮเมอร์ ผู้หญิงตัวเล็ก ๆ คนหนึ่งที่เป็นผู้รอดชีวิตจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในสงครามโลกครั้งที่ 2 และกลายมาเป็นผู้บุกเบิกรายการ “ตอบปัญหาทางเพศ” ให้กับสื่อวิทยุและโทรทัศน์ในอเมริกา

EATING ANIMALS

สารคดีที่เผยอีกด้านของอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งโลกเคลื่อนย้ายจากการเป็นชุมชมเกษตรกรรมดั้งเดิมสู่ระบบอุตสาหกรรมการเกษตรขนาดยักษ์

PLANET OF SNAIL

สารคดีเรื่องดังจากเกาหลีใต้ เรื่องของชายหนุ่มหญิงสาวผู้พิการที่ต้องรับมือกับข้อจำกัดทางกาย แล้วประคองทั้งความรักและความฝันเคียงข้างกัน