Tag: สวีเดน

Push

อะไรเป็นสาเหตุให้เมืองใหญ่กลายเป็นสถานที่ที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการอยู่อาศัยมากขึ้นเรื่อยๆ ทำไมมันจึงเปลี่ยนสภาพจากการเป็น “พื้นที่ของเรา” กลายไปเป็น “พื้นที่ค้ากำไร” และใครบ้างที่ต้องถูกขับไสออกจากเมือง

About Endlessness

ออกเดินทางพานพบผู้คนแปลกประหลาด ความโศกซึมและตลกร้ายผสมผสานอยู่ในเหตุการณ์ที่ดูเหมือนไม่ปะติดปะต่อกัน แต่แท้จริงล้วนคือเรื่องราวของความเปราะบางในสิ่งที่เรียกว่า “ชีวิต”