Tag: สวีเดน

Arica

เรื่องราวการต่อสู้อันแสนเจ็บปวดของชาว “อาริกา” ทางตอนเหนือของชิลี ผู้ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากกากแร่พิษที่ “โบลิเดน” บริษัทเหมืองแร่ยักษ์ใหญ่ของสวีเดนนำมาทิ้งใกล้ชุมชน

Push

อะไรเป็นสาเหตุให้เมืองใหญ่กลายเป็นสถานที่ที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการอยู่อาศัยมากขึ้นเรื่อยๆ ทำไมมันจึงเปลี่ยนสภาพจากการเป็น “พื้นที่ของเรา” กลายไปเป็น “พื้นที่ค้ากำไร” และใครบ้างที่ต้องถูกขับไสออกจากเมือง

About Endlessness

ออกเดินทางพานพบผู้คนแปลกประหลาด ความโศกซึมและตลกร้ายผสมผสานอยู่ในเหตุการณ์ที่ดูเหมือนไม่ปะติดปะต่อกัน แต่แท้จริงล้วนคือเรื่องราวของความเปราะบางในสิ่งที่เรียกว่า “ชีวิต”