Tag: นิราศกรุงเกลือ
niras3

นิราศกรุงเกลือ (Krungkluea)

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าครูวรรณคดีผู้ติดอยู่กับพันธะ หนีจากชีวิตเก่าและได้พบกับเส้นทางสู่ “กรุงเกลือ” เมืองแห่งสรวงสวรรค์ที่เกิดขึ้นจริง

Read More »