Search Results for: เมือง, การพัฒนา

Push

อะไรเป็นสาเหตุให้เมืองใหญ่กลายเป็นสถานที่ที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการอยู่อาศัยมากขึ้นเรื่อยๆ ทำไมมันจึงเปลี่ยนสภาพจากการเป็น “พื้นที่ของเรา” กลายไปเป็น “พื้นที่ค้ากำไร” และใครบ้างที่ต้องถูกขับไสออกจากเมือง

UNZIPPED : An Autopsy of American Inequality

สารคดีตีแผ่วิกฤตที่อยู่อาศัย โดยเจาะลึกลงไปยังย่าน “เวนิซ 90291” ในแคลิฟอร์เนีย ซึ่งเคยเป็นดังสวรรค์สำหรับศิลปิน คนนอก และชุมชนคนผิวดำ แต่ปัจจุบันกลับกลายเป็นพื้นที่ศูนย์กลางของปัญหาคนเร่ร่อนไร้บ้าน