บันทึกงานเสวนา “เรียนแบบฟินแลนด์ เลียนแบบได้ไหมในไทยแลนด์” Posted in: BLOG – Tags: , , , , , , , ,

อะไรทำให้ฟินแลนด์ก้าวขึ้นเป็นที่หนึ่งด้านการศึกษาในระบบ
…ให้เด็กเล่นเยอะๆ? ทำการบ้านน้อยๆ? ใส่ใจความสุขมากกว่าการสอบ?
…แค่นั้นพอไหม? หรือยังเกี่ยวข้องกับหลักประชาธิปไตยและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน?
…ฟินแลนด์ใช้มันเพื่อจัดกระบวนการและรูปแบบการศึกษาอย่างไร
…เราจะหยิบยืมวิธีการของพวกเขามาใช้ได้มั้ย
…คุณครูที่ทดลองประยุกต์ใช้จริงแล้วพบผลอย่างไร
 
เสวนา “เรียนแบบฟินแลนด์ เลียนแบบได้ไหมในไทยแลนด์ / “Finnishing” Thai education system; opportunities and challenges” ต่อยอดความคิดจากหนังสารคดี “Where to Invade Next : บุกให้แหลก แหกตาดูโลก”
วันเสาร์ที่ 18 มิ.ย. 2559 ที่ Eat@Double U โรงภาพยนตร์ SFWorld CentralWorld
 
พูดคุยกับ :
*Team Finland : Her Excellency Kirsti Westphalen, Ambassador of Finland to Thailand (กีร์สติ เวสต์ฟาเลน เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ ประจําประเทศไทย)
*ครูจุ๊ย กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ นักวิชาการอิสระ
*วีระพงษ์ พิมพ์สาร ครูชำนาญการ โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ครูผู้สอนรายวิชาฟิสิกส์ และสิ่งแวดล้อมศึกษา (Eco school) ผู้นำวิธีการเรียนการสอนแบบฟินแลนด์มาปรับใช้ในห้องเรียน
ดำเนินการเสวนาโดย กมลวรรณ ปัญญาเสวนมิตร

 

Share this :
« THE BIRTH OF SAKE
บันทึกงานเสวนา “ศิลป์และศาสตร์แห่งวัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่น” »