WHERE TO INVADE NEXT

2019-04-08T17:22:04+07:00Categories: online-social issues, our films, การศึกษา, การเมือง|Tags: , , , , , |

จะมัวหดหู่สิ้นหวังไปไย ป๋าไมเคิลอาสาพาไปบุกโลกกว้าง พิสูจน์กันให้มันกระจ่าง ประเทศดีๆ เค้าสร้างคุณภาพชีวิตกันยังไง?! ...ไฉนนายจ้างอิตาลีจึงบอกว่า ถ้าข้าได้เที่ยวสบาย ลูกจ้างก็ต้องได้เที่ยวสบายไม่แพ้กัน? ...เหตุใดโรงเรียนฝรั่งเศส [...]