THE THIRD WIFE

2019-10-11T17:34:49+07:00Categories: fiction, ประวัติศาสตร์, สังคม|Tags: , , |

ในแถบชนบทของเวียดนามศตวรรษที่ 19 เมย์ เด็กสาววัย 14 ปี กลายเป็นภรรยาคนที่สามของเศรษฐีที่ดินนามว่า ฮุง ไม่นานเมย์เรียนรู้ว่าเธอจะรักษาตำแหน่งภรรยาได้ต่อเมื่อสามารถมีลูกชายให้แก่สามี [...]