Tag: My Way to Olympia

MY WAY TO OLYMPIA

ติดตามการฝึกฝนของ 4 นักกีฬาผู้พิการจากสหรัฐอเมริกา, นอร์เวย์, เยอรมนี และกรีก ขณะเตรียมแข่งขันพาราลิมปิกเกมที่ลอนดอน 2012