Tag: Landfill Harmonic
Landfill Harmonic5

LANDFILL HARMONIC

ณ ย่านชุมชนแออัดใจกลางปารากวัย วิศวกรหนุ่มผู้ผันตัวเองมาเป็นครูสอนดนตรี เชื้อเชิญให้เด็กๆ เข้ามารวมตัวกันฝึกหัดเพื่อก่อตั้งวงออร์เคสตรา แม้เครื่องดนตรีดีที่สุดเท่าที่พวกเขาจะหาได้นั้น ทำจาก “ขยะ”

Read More »