Tag: Garin Hovannisian

I Am Not Alone

31 มีนาคม 2018 “นิโคล ปาชินเนียน” อดีตนักข่าวและสส. ประกาศลงเฟซบุ๊กไลฟ์ว่า เขาจะเริ่มต้นการเดินเท้าประท้วงเป็นเวลา 14 วัน เพื่อยับยั้งแผนการครองอำนาจสมัยที่ 3 ของปธน. เผด็จการ แซร์ช ซาร์กซียัน แห่งอาร์เมเนียให้ได้