EARTH

2020-03-12T18:23:47+07:00Categories: our films, สิ่งแวดล้อม|Tags: , |

“ผืนดิน” ถูกมนุษย์ขุดและขนย้ายปีละหลายพันล้านตัน ตั้งแต่ด้วยเสียมไปจนถึงระเบิดที่ทำลายล้างเป็นบริเวณกว้าง หนังเรื่องนี้เข้าไปเฝ้าดูผู้คนทำงานในเหมืองแร่, เหมืองหิน และสถานที่ก่อสร้างขนาดใหญ่ยักษ์ทั้งหลาย ซึ่งกำลังส่งผลให้โลกเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ไปอย่างต่อเนื่อง