Tag: Diary of a Purse Fucker

DIARY OF A PURSE FUCKER

หนังที่ทำขึ้นจากบันทึกของชายนิรนามสองคนในช่วงมกราคม-กุมภาพันธ์ปี 2020 เรื่องเกี่ยวกับคนที่ชอบมีอะไรกับกระเป๋า / ไวรัสโคโรนา / พรรคการเมือง / ผิวหนัง / น้ำอสุจิ / ปลาที่ตายไปแล้วครึ่งนึง / กรุงเทพฯ และประเทศนี้