Tag: Color Out of Space
HP Lovecraft-3

“ผมเป็นคนแปลกหน้าในศตวรรษนี้” : เอช พี เลิฟคราฟท์

“ผมรู้ตัวว่าผมเป็นคนนอก เป็นคนแปลกหน้าในศตวรรษนี้ ท่ามกลางพวกเขาที่ยังคงเป็นมนุษย์” : เจาะประวัตินักเขียนนอกคอกผู้สร้างจักรวาลสยองครองใจนักอ่าน!

Read More »
color3

Color Out of Space

จากจินตนาการของเอช พี เลิฟคราฟท์ สู่หนังไซไฟสุดคัลต์ เรื่องราวฝันสยองของครอบครัวการ์ดเนอร์ที่ชีวิตไม่มีวันสงบสุขอีกต่อไป ในทันทีที่วัตถุประหลาดจากฟากฟ้าร่วงหล่นลงกระแทกสนามหน้าบ้านกลางป่าของพวกเขา!

Read More »