Tag: ออสเตรีย

The Great Museum

สารคดีที่ใช้เวลากว่าสองปีในการถ่ายทำที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ศิลปะ Kunsthistorisches Museum ในเวียนนา ด้วยสไตล์แบบ direct cinema โดยเฝ้าสังเกตการตระเตรียมพิพิธภัณฑ์ให้สมบูรณ์แบบที่สุดของคนทำงานฝ่ายต่าง ๆ

Robolove

เมื่อมนุษย์ไม่อาจมีชีวิตโดยปฏิเสธเทคโนโลยีได้ แล้วเราจะรับได้ไหมหากวันหนึ่งโลกเต็มไปด้วยหุ่นยนต์ที่สามารถพูด แสดงออก และอาจถึงขั้นมีความคิดความรู้สึกได้เท่ามนุษย์ด้วย?

Wastecooking

ตามรายงานของสหประชาชาติ หนึ่งในสามของอาหารที่ถูกผลิตทั่วโลกนั้นลงเอยด้วยการเป็นขยะ เราจะหยุดยั้งปัญหาอาหารเหลือทิ้งเหล่านี้ได้อย่างไร