I AM NOT YOUR NEGRO

2018-12-21T20:10:59+07:00Categories: our films, การเมือง|Tags: , , , , |

จากต้นฉบับหนังสือ 30 หน้าที่เจมส์ บาลด์วิน กวี นักเขียน และนักต่อสู้ชาวอเมริกันผิวสีขึ้นต้นไว้และไม่เคยมีโอกาสเขียนให้เสร็จสิ้น สู่หนังสารคดีที่ตั้งคำถามถึงความอยุติธรรมของมนุษย์อย่างสุดทรงพลัง

WHERE TO INVADE NEXT

2019-04-08T17:22:04+07:00Categories: online-social issues, our films, การศึกษา, การเมือง|Tags: , , , , , |

จะมัวหดหู่สิ้นหวังไปไย ป๋าไมเคิลอาสาพาไปบุกโลกกว้าง พิสูจน์กันให้มันกระจ่าง ประเทศดีๆ เค้าสร้างคุณภาพชีวิตกันยังไง?! ...ไฉนนายจ้างอิตาลีจึงบอกว่า ถ้าข้าได้เที่ยวสบาย ลูกจ้างก็ต้องได้เที่ยวสบายไม่แพ้กัน? ...เหตุใดโรงเรียนฝรั่งเศส [...]