Tag: ละคร
EVEN WHEN I FALL

EVEN WHEN I FALL

เรื่องราวน่าทึ่งของเด็กสาวสองคนผู้เคยถูกขายไปเป็นแรงงานในคณะละครสัตว์อินเดีย

Read More »
Spettacolo-photoa

SPETTACOLO

ณ หมู่บ้านเล็กๆ ในอิตาลี เศรษฐกิจที่ถดถอยฉับพลันส่งผลให้ชาวบ้านต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ และนับจากนั้น พวกเขาตัดสินใจสะท้อนมันออกมาผ่าน “ละครเวที”

Read More »