Tag: ละคร

EVEN WHEN I FALL

เรื่องราวน่าทึ่งของเด็กสาวสองคนผู้เคยถูกขายไปเป็นแรงงานในคณะละครสัตว์อินเดีย

SPETTACOLO

ณ หมู่บ้านเล็กๆ ในอิตาลี เศรษฐกิจที่ถดถอยฉับพลันส่งผลให้ชาวบ้านต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ และนับจากนั้น พวกเขาตัดสินใจสะท้อนมันออกมาผ่าน “ละครเวที”