Tag: นักเขียน
HP Lovecraft-3

“ผมเป็นคนแปลกหน้าในศตวรรษนี้” : เอช พี เลิฟคราฟท์

“ผมรู้ตัวว่าผมเป็นคนนอก เป็นคนแปลกหน้าในศตวรรษนี้ ท่ามกลางพวกเขาที่ยังคงเป็นมนุษย์” : เจาะประวัตินักเขียนนอกคอกผู้สร้างจักรวาลสยองครองใจนักอ่าน!

Read More »