Tag: ความยากจน

Once Upon a Time in Venezuela

ณ หมู่บ้านลอยน้ำห่างไกลในเวเนซุเอลาซึ่งเคยเป็นชุมชนชาวประมงที่เจริญรุ่งเรือง ปัจจุบันกำลังจมดิ่งลงสู่ภาวะมลพิษและการถูกทอดทิ้ง หนังถ่ายทำกว่า 7 ปีเพื่อเล่าเรื่องของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการคอร์รัปชั่นและการละเลยของรัฐบาล

UNZIPPED : An Autopsy of American Inequality

สารคดีตีแผ่วิกฤตที่อยู่อาศัย โดยเจาะลึกลงไปยังย่าน “เวนิซ 90291” ในแคลิฟอร์เนีย ซึ่งเคยเป็นดังสวรรค์สำหรับศิลปิน คนนอก และชุมชนคนผิวดำ แต่ปัจจุบันกลับกลายเป็นพื้นที่ศูนย์กลางของปัญหาคนเร่ร่อนไร้บ้าน

Overseas

สำหรับผู้หญิงจำนวนมากในฟิลิปปินส์ การไปทำงานเป็นคนรับใช้ในต่างประเทศคือทางออกของชีวิตที่ขัดสน และในอันจะบรรลุซึ่งเป้าหมายนั้น พวกเธอจะต้องทุ่มเทให้แก่การฝึกฝนใน “โรงเรียนแม่บ้าน” ซึ่งมีอยู่อย่างแพร่หลายในประเทศ

Grit

หนังใช้เวลาถ่ายทำกว่า 6 ปี ติดตามการเติบโตของเด็กหญิงกับแม่ผู้ลุกขึ้นเป็นแกนนำเรียกร้องค่าชดเชยจากบริษัทขุดเจาะก๊าซ ซึ่งเป็นสาเหตุของภัยพิบัติโคลนปะทุที่กลืนกินหมู่บ้าน 16 แห่งให้จมอยู่ใต้โคลน

Bangla Surf Girls

สารคดีติดตามการเติบโตของเด็กสาวในบังกลาเทศที่เข้าร่วมทีมเซิร์ฟท้องถิ่น ด้วยความฝันถึงเสรีภาพและการหลุดพ้นจากชีวิตประจำวันอันเต็มไปด้วยความรุนแรง

Children of the Snow Land

เด็กๆ จากหิมาลายาต้องพรากจากครอบครัวเพื่อเข้าเรียนโรงเรียนห่างไกล บัดนี้สิบสองปีผ่านไป ถึงเวลาที่พวกเขาจะเดินทางกลับสู่บ้านเกิดในหมู่บ้านที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในโลก เพื่อพบหน้าครอบครัวและกลับสู่วิถีชีวิตดั้งเดิมอีกครั้ง

TRAIN TO ADULTHOOD

ทางรถไฟสายหนึ่งถูกสร้างพาดผ่านหมู่บ้านเล็กๆ ในฮังการีตั้งแต่ยุคคอมมิวนิสต์ และรถไฟขบวนนี้มีผู้ควบคุมเป็นเด็กทั้งหมด!