LANDFILL HARMONIC

2019-05-08T21:03:16+07:00Categories: online-environment, online-family, online-social issues, our films, การศึกษา, ดนตรี, สิ่งแวดล้อม|Tags: , , |

ณ ย่านชุมชนแออัดใจกลางปารากวัย ความฝันอันรางเลือนของเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่ง กลับถูกจุดให้สว่างโชนขึ้นอีกครั้ง เมื่อวิศวกรหนุ่มผันตัวเองมาเป็นครูสอนดนตรี แล้วเชื้อเชิญให้เด็กๆ เข้ามารวมตัวกันฝึกหัดเพื่อก่อตั้งวงออร์เคสตรา แม้เครื่องดนตรีดีที่สุดเท่าที่พวกเขาจะหาได้นั้น ทำจาก [...]