MIDNIGHT TRAVELER

2019-12-02T11:40:36+07:00Categories: our films, สงคราม|Tags: , |

เมื่อตอลีบันประกาศตั้งค่าหัว ฮัสซัน ฟาซีลี เขาก็ต้องหนีเอาชีวิตรอดพร้อมภรรยาและลูกสาวสองคนโดยไม่อาจล่วงรู้ได้ว่าจะมีอนาคตเช่นใดรออยู่ แต่พลังของหนังเรื่องนี้มิได้มีแค่เพียงเรื่องราว หากยังเกิดจากการที่ทั้งหมดถูกถ่ายทำและบอกเล่าโดยตัวฟาซีลีเองในฐานะผู้กำกับ เราจึงได้เป็นประจักษ์พยานอย่างใกล้ชิดถึงชีวิตของผู้ลี้ภัยที่ต้องเผชิญอันตรายร้ายแรงตลอดเวลา พร้อมๆ กับสะเทือนใจในความรักความผูกพันที่สมาชิกครอบครัวนี้มีต่อกันและกัน [...]