LOSING ALASKA

2020-03-12T17:45:47+07:00Categories: our films, สิ่งแวดล้อม|Tags: , |

สำหรับกลุ่มชนเผ่าในอลาสก้า ความล่มสลายของบ้านเกิดคือสิ่งที่กำลังอุบัติขึ้นอย่างช้าๆ โดยพวกเขามิอาจหลีกเลี่ยง พวกเขาพบเห็นและรับรู้มาหลายสิบปีแล้วว่าแผ่นดินกำลังพังทลายลงทุกด้าน