Let the Child Be the Guide

2020-03-12T15:01:40+07:00Categories: our films, การศึกษา, สังคม|Tags: , , |

การศึกษาแบบไหนกันแน่ที่มนุษย์เราควรได้รับ? โรงเรียนแบบไหนกันแน่ที่เราอยากให้ลูกหลานเราได้ไป? นี่คือคำถามที่ดังขึ้นทุกขณะในใจผู้เป็นพ่อแม่ทั่วโลก ผู้กำกับ อเล็กซองดร์ มูโรต์ก็เช่นกัน และเพื่อจะหาคำตอบให้แก่คำถามนั้น เขาพาตัวเองเข้าไปสังเกตการเรียนรู้และเติบโตของเด็กอนุบาลหลายรุ่นในโรงเรียน