Tag: David Gross

Wastecooking

ตามรายงานของสหประชาชาติ หนึ่งในสามของอาหารที่ถูกผลิตทั่วโลกนั้นลงเอยด้วยการเป็นขยะ เราจะหยุดยั้งปัญหาอาหารเหลือทิ้งเหล่านี้ได้อย่างไร