Tag: Ai Weiwei: Yours Truly
AI WEIWEI7

AI WEIWEI: YOURS TRULY

ระหว่างการถูกกักบริเวณในบ้านที่ปักกิ่ง “อ้ายเว่ยเว่ย” ศิลปินจีนผู้โด่งดังได้จัดแสดงงานชิ้นสำคัญขึ้นที่อดีตคุก “อัลคาทราซ” โดยผู้เยี่ยมชมจะสามารถเขียนข้อความส่งกำลังใจให้แก่เหล่านักกิจกรรมที่ถูกจับกุมทั่วโลก

Read More »