คู่มือเยาวชนคนรักชาติ : กรณีศึกษาจากงานเสวนา Doc+Talk ครั้งที่ 9 “รู้จักสังคมจีนสมัยใหม่”

2017-08-16T09:38:49+07:00Categories: Articles|Tags: , , , |

เข้าใจสังคมจีนสมัยใหม่ผ่านหนัง A Young Patriot และเสวนากับผศ. ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ ว่าวิธีคิดและกระบวนการแบบไหนที่สังคมจีนยุคประธานเหมาใช้สร้าง "เยาวชนรักชาติ"

A YOUNG PATRIOT

2019-02-20T10:15:53+07:00Categories: online-social issues, our films, การเมือง, สังคม|Tags: , , , |

เมื่อความรักชาติอย่างสุดจิตใจของเด็กหนุ่มมีอันต้องสั่นคลอน ด้วยความจริงที่เกินคาดหมายขึ้นทุกทีของชีวิต