ไมเคิล พิตต์ : เทพแห่งการอิมโพรไวส์ใน The Dreamers

2019-06-07T23:25:48+07:00Categories: Articles, การทำหนัง|Tags: , , , |

"เขางามอย่างกับเทวดา แต่ในเวลาเดียวกันเขาก็มีด้านที่สุดจะมืดหม่นและรุนแรง" อีวา กรีน พูดถึง ไมเคิล พิตต์ ผู้ได้รับเลือกในวัย 22 [...]