The Third Wife

2019-08-28T18:29:34+07:00Categories: fiction, ประวัติศาสตร์, สังคม|Tags: , , |

ในแถบชนบทของเวียดนามศตวรรษที่ 19 เมย์ เด็กสาววัย 14 ปี กลายเป็นภรรยาคนที่สามของเศรษฐีที่ดินนามว่า ฮุง ไม่นานเมย์เรียนรู้ว่าเธอจะรักษาตำแหน่งภรรยาได้ต่อเมื่อสามารถมีลูกชายให้แก่สามี [...]