Bioterror

2020-03-12T14:58:54+07:00Categories: our films, การเมือง, สิ่งแวดล้อม|Tags: , |

สารคดีระทึกขวัญ สำรวจความขัดแย้งในวงการวิทยาศาสตร์และการเมือง ในยุคที่สงครามเชื้อโรคและอาวุธชีวภาพถูกลักลอบใช้เป็นเครื่องมือเข่นฆ่าผู้คน แม้จะเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่านี่คือเทคโนโลยีสุดอันตราย ทว่าผลประโยชน์ส่วนตัวและความทะเยอทะยานทางวิทยาศาสตร์ก็ทำให้มันยังแพร่หลายโดยมีมนุษย์เป็นเหยื่อเผชิญความเสี่ยง