BURNING

2019-04-09T14:01:18+07:00Categories: fiction, สังคม|Tags: , , , , |

"ความรัก" ทำให้เรามีความหวัง แต่บางครั้ง...มันก็บดขยี้เราจนพังพินาศ! จากเรื่องสั้นของ ฮารูกิ มูราคามิ สู่ผลงานกำกับลือลั่นของ อีชางดง (แห่ง [...]