CITIZEN JANE: BATTLE FOR THE CITY

2019-04-08T19:00:46+07:00Categories: online-art, online-social issues, our films, การเมือง, สังคม, สิ่งแวดล้อม|Tags: , , , , , , , , |

ปี 1960 หนังสือ "ความตายและชีวิตของเมืองใหญ่ในอเมริกา" (The Death and Life of [...]

HOMME LESS

2019-02-20T10:32:34+07:00Categories: our films|Tags: , , , , , |

ตามติดชีวิตตากล้องแฟชั่นหนุ่มใหญ่เฟี้ยวเท่ ผู้วนเวียนในแวดวงนางแบบหรูหราโดยหามีใครล่วงรู้ไม่ว่า แท้จริงแล้วเขาเป็นคนไร้บ้าน