THE WORLD BEFORE YOUR FEET

ผู้ชายคนหนึ่งตัดสินใจออกไปทำความรู้จักเมืองของเขา โดยใช้เวลา 6 ปีเต็มสำรวจถนนทุกเส้น ทุกซอยทุกสวนทุกสะพาน…ด้วยการ “เดิน”!

CITIZEN JANE: BATTLE FOR THE CITY

สารคดีเรื่องราวแห่งการสู้ยิบตาของ เจน เจคอบส์ ไอดอลขวัญใจนักออกแบบเมืองทั่วโลก