จะมัวหดหู่สิ้นหวังไปไย
ป๋าไมเคิลอาสาพาไปบุกโลกกว้าง
พิสูจน์กันให้มันกระจ่าง
ประเทศดีๆ เค้าสร้างคุณภาพชีวิตกันยังไง?!

(รู้จักหนังเพิ่มเติม>> WHERE TO INVADE NEXT บุกให้แหลก แหกตาดูโลก)