“ประวัติศาสตร์แห่งการสังหารหมู่”
มีหน้าตาเยี่ยงไรในความทรงจำของฆาตกร…ผู้ไม่เคยรู้สึกผิด?!

(รู้จักหนังเพิ่มเติม>> THE ACT OF KILLING ฆาตกรรมจำแลง)