…พ่อครัว
…อัจฉริยะ
…นักบุกเบิก
…ศิลปิน
…ขบถ
…คนบ้าความสมบูรณ์แบบ

พอล ลีแบรนดต์เป็นทุกอย่างนั่น!

(รู้จักหนังเพิ่มเติม>> A MATTER OF TASTE เชฟอัจฉริยะคว้าดาว)