คุณไม่มีวันมองโทรศัพท์มือถือของคุณ อีเมลของคุณ

บัตรเครดิตของคุณ เว็บเบราว์เซอร์ของคุณ

หรือโซเชียลมีเดียใดๆ ของคุณเหมือนเดิมอีกต่อไป!

(รู้จักหนังเพิ่มเติม>> CITIZENFOUR แฉกระฉ่อนโลก)