ในพื้นที่ที่รัฐบาลไร้ความหมาย ในวันที่กฎหมายไร้ความศักดิ์สิทธิ์
และในสถานการณ์ที่ชีวิตชาวบ้านมีค่าแค่ผักปลา
การเผชิญหน้าระหว่างทุกฝ่ายที่ต่างเชื่อว่าตนคือตัวแทนของความถูกต้องยุติธรรมจึงถึงเวลาต้องระเบิด

(รู้จักหนังเพิ่มเติม>> CARTEL LAND ผ่าแดนนรก)