Right to protest!

ชมภาพยนตร์ว่าด้วยการต่อสู้กับความอยุติธรรมของผู้คนทั่วโลก ผ่านรูปแบบการประท้วงในประเด็นและเรื่องราวหลากหลาย ด้วยความใฝ่ฝันถึงชีวิตและสังคมที่ดีกว่า

Doc Club on Demand : Protest films