บันทึกงานเสวนา “ศิลป์และศาสตร์แห่งวัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่น” Posted in: BLOG – Tags: , , , , , , , ,

โดย โตมร ศุขปรีชา และ อรรถ บุนนาค
 
ก่อนชมภาพยนตร์สารคดี Tsukiji Wonderland : อัศจรรย์ตลาดปลาสิคิจิ
วันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 ที่ Eat@Double U โรงภาพยนตร์ SFWorld Central World

 

Share this :
« บันทึกงานเสวนา “เรียนแบบฟินแลนด์ เลียนแบบได้ไหมในไทยแลนด์”
บันทึกงานเสวนา The Times of Harvey Milk »