CITIZEN JANE: BATTLE FOR THE CITY

2017-08-08T15:29:35+00:00Categories: our films|Tags: , , , , , , , |

เรื่องราวสุดบันดาลใจของ เจน เจคอบส์ นักเขียนหญิงผู้ใช้พลังแห่งความคิดและถ้อยคำ ยืนหยัดต่อสู้กับแนวคิดการพัฒนาเมืองสมัยใหม่เพื่อจะรักษาไว้ซึ่งจิตวิญญาณที่แท้จริงของ "ความเป็นเมือง"

HOMME LESS

2018-12-08T20:22:15+00:00Categories: our films|Tags: , , , , , , |

ตามติดชีวิตตากล้องแฟชั่นหนุ่มใหญ่เฟี้ยวเท่ ผู้วนเวียนในแวดวงนางแบบหรูหราโดยหามีใครล่วงรู้ไม่ว่า แท้จริงแล้วเขาเป็นคนไร้บ้าน

KEDI

2017-07-07T23:02:48+00:00Categories: our films, products, ticket|Tags: , , |

ณ เมืองที่มิได้มีไว้เพียงเพื่อมนุษย์ ...ยังมีอีกสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ร่วมแบ่งปันบ้าน

PELICAN DREAMS

2017-07-11T18:24:52+00:00Categories: our films|Tags: , , |

เมื่อนกกระทุงพลัดหลงเข้าสู่ใจกลางเมืองใหญ่ มันจะผจญและอยู่ร่วมกับความว้าวุ่นของเหล่ามนุษย์อย่างไร