7 ประเทศที่แสนจะเป็นมิตรกับหมาแมว

ไม่เพียงอิสตันบูลเท่านั้นที่เป็นเมืองอันเปี่ยมด้วยความรักระหว่างคนกับแมว ดังที่ปรากฏในหนัง “Kedi เมืองแมว” …เราเลยขอแนะนำ 7 ประเทศดีๆ ในโลกนี้ที่คนและสัตว์เลี้ยงสามารถมีชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างเปี่ยมไปด้วยมิตรภาพ

Continue reading