Continue reading...

คนธรรมดาผู้กล้าทำข่าวเสี่ยงตาย…หัวใจพวกพี่ทำด้วยอะไร?!

พวกเขาเหล่านี้คือบทพิสูจน์ว่า ความเป็นผู้กล้าไม่ใช่คุณสมบัติของซูเปอร์ฮีโร่เหนือมนุษย์ที่ไหน แต่มันสามารถผุดขึ้นได้จากจิตใจของคนธรรมดาสามัญ! ขอแนะนำกลุ่มนักข่าวพลเมือง “Raqqa is Being Slaughtered Silently (RBSS) : รักเกาะฮ์กำลังถูกเข่นฆ่าอย่างเงียบงัน”

Continue reading
Continue reading...

เกิดอะไรขึ้นในซีเรีย:

เชื่อว่าทุกวันนี้หลายคนรู้จักซีเรียจากข่าวต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่ข่าวที่นำเสนอเป็นเรื่องสงครามการเมือง กลุ่มผู้ก่อการร้าย การใช้อาวุธเคมีโจมตีกลุ่มต่อต้าน การประท้วงรัฐบาล ฯลฯ ความไม่สงบต่างๆ ในซีเรียนี้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2011 แล้วบานปลายมาเป็นสงครามกลางเมืองในปี 2012 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

คำถามสำคัญของเรื่องนี้คือ ความไม่สงบต่างๆ ที่เกิดขึ้นในซีเรียนั้นมีต้นตอมาจากอะไร แล้วเหตุใดสงครามนี้จึงยืดยื้อและทวีความรุนแรงขึ้นอย่างไม่เห็นจุดจบเสียที

Continue reading
Continue reading...

CITY OF GHOSTS

บทพิสูจน์พลังแห่ง “วารสารศาสตร์” เมื่อชาวบ้านลุกขึ้นสู้ความโหดร้ายของ ISIS โดยมีเพียงความจริงและอินเทอร์เน็ตเป็นอาวุธ!

Continue reading