Documentary : ความหมาย ความจริง ความลวง และสถานภาพ

หนังสารคดีคืออะไร? ทุกคนทราบกันดีว่าหนังสารคดีคือสื่อประเภทหนึ่งที่ใช้ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ แม้หนังสารคดีเป็นสื่อที่นำเสนอข้อเท็จจริง แต่ทุกท่านอย่าลืมว่าสิ่งที่เราเห็นอาจจะเป็นความจริงเพียงด้านใดด้านหนึ่งของ ‘หนังสารคดี’ ที่ต้องการจะนำเสนอให้คนดูรับรู้ ถ้าเช่นนั้นภาพยนตร์สารคดีคืออะไรกันแน่ เราควรนิยามของมันว่าอย่างไร

Continue reading