ADA FOR MAYOR Posted in: coming soon – Tags: , , , , ,

ชื่อต้นฉบับ : Alcaldessa

88 นาที / Spain / เยอรมนี-ออสเตรีย / 2016 / กำกับ: เปา เฟาส์
1hr 28mins / Germany-Austria / 2016 / Director: Pau Faus

“อาดา โกเลา” คือใคร? สำหรับชาวเมืองบาร์เซโลนาแล้ว เธอคือหญิงสาวสามัญธรรมดาที่ก้าวขึ้นมาเป็นปากเสียงแทนชาวบ้าน ผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาวิกฤติเงินกู้ซื้อบ้านและถูกธนาคารเอารัดเอาเปรียบอย่างโหดร้าย ลูกบ้าดีเดือดไม่เกรงใจใครทำให้เธอกลายมาเป็นขวัญใจประชาชน จนอาจหาญถึงขั้นลุกขึ้นประกาศตัวขอเป็นทางเลือกใหม่ในตำแหน่งนายกเทศมนตรี …หนังพาเราติดตามหนึ่งปีเต็มของสตรีผู้นี้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์บนการเมืองเวทีใหญ่, ไม่อยากปรับตัวไปตามเกมโบร่ำโบราณของใคร, ไม่สบายใจเวลาต้องปั้นหน้าหาเสียงประกบนักการเมืองชายผู้แสนจะโชกโชน แถมยังมีลูกเล็กๆ ให้ต้องคอยดูแล แต่กลับสามารถคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ได้อย่างน่าตื่นเต้น!

ADA FOR MAYOR follows Ada Colau for one year, from the beginnings of the citizen platform Barcelona en Comú to the day she is sworn-in as mayor of the Catalan capital. The intimate chronicle—featuring Colau’s own video diary—and privileged access to the inner-workings of the organization reveal an extraordinary journey in which two prevalent themes are united: a historic victory illustrative of the political changes taking place in southern Europe, and the inner struggle of someone who fears becoming what she has so often questioned.

Share this :
« รู้จัก Essay Film (ตอนที่ 1) : โดย รัชฏ์ภูมิ บุญบัญชาโชค
LAND GRABBING »